Kalender

Apr
19
Mo
Kommandositzung @ Feuerwehrhaus
Apr 19 um 19:00 – 21:30

Dienstbesprechung (Sitzung)
Leitung: Adolf Humer

Mai
28
Fr
Kommandantendienstbesprechung | Pflichtbereich @ Feuerwehrhaus
Mai 28 um 19:30 – 21:00

Dienstbesprechung (Sitzung)

Mai
31
Mo
Kommandositzung @ Feuerwehrhaus
Mai 31 um 19:00 – 21:30

Dienstbesprechung (Sitzung)

Jul
6
Di
Kommandositzung @ Feuerwehrhaus
Jul 6 um 19:00 – 21:00

Dienstbesprechung (Sitzung)
Leitung: Adolf Humer

Jul
12
Mo
Bespr. Zukunft Handy/Tablet @ Feuerwehrhaus
Jul 12 um 19:00 – 21:00

Dienstbesprechung (Sitzung)

Jul
19
Mo
Kommandantendienstbesprechung | Pflichtbereich @ Feuerwehrhaus
Jul 19 um 19:00 – 20:00

Dienstbesprechung (Sitzung)

Jul
20
Di
Kommandositzung @ Feuerwehrhaus
Jul 20 um 19:00 – 21:00

Dienstbesprechung (Sitzung)
Leitung: Adolf Humer, Michael Schwarzgruber

Aug
17
Di
Kommandositzung @ Feuerwehrhaus
Aug 17 um 19:00 – 20:00

Dienstbesprechung (Sitzung)
Leitung: Adolf Humer

Sep
1
Mi
Kommandositzung @ Feuerwehrhaus
Sep 1 um 19:00 – 21:00

Dienstbesprechung (Sitzung)
Leitung: Adolf Humer

Nov
3
Mi
Kommandositzung @ Feuerwehrhaus
Nov 3 um 19:00 – 21:00

Dienstbesprechung (Sitzung)