Kalender

Apr
23
Mo
Kommandositzung @ Feuerwehrhaus
Apr 23 um 19:30 – 21:45

Dienstbesprechung (Sitzung)

Apr
26
Do
Loch graben & Kränze binden @ Feuerwehrhaus
Apr 26 um 18:00 – 22:00
Vorbereitung FLA Bronze Aktiv @ Schulsportplatz
Apr 26 um 18:30 – 21:00
Apr
28
Sa
Maibaum Holen @ Feuerwehrhaus
Apr 28 um 12:30 – 17:00
Maibaum Aufstellen @ Hofkirchen an der Trattnach
Apr 28 um 13:00 – 21:00

Sonstige Veranstaltung

Mai
3
Do
Monatsübung | Greifzug @ Feuerwehrhaus
Mai 3 um 19:00 – 21:00

TE: Technischer Einsatz
Leitung: Bernhard Gruber

Mai
4
Fr
Probebewerb Ruhringsdorf @ Ruhringsdorf
Mai 4 um 15:00 – 20:00
Mai
5
Sa
Florianimesse @ Pfarrheim
Mai 5 um 19:00 – 21:00

Kirchenausrückung

Mai
7
Mo
GEP | Ausarbeitung Objekte @ Feuerwehrhaus
Mai 7 um 18:00 – 22:00

Dienstbesprechung (Sitzung)

Mai
11
Fr
Vorbereitung FLA Bronze Aktiv @ Schulsportplatz
Mai 11 um 18:30 – 21:00